Valmistaudu evästeettömään maailmaan Googlen laajennettujen konversioiden avulla

Evästeetön maailma on jo täällä, mutta viimeisen sysäyksen muutokseen tuo evästeiden poistaminen Google Chrome -selaimesta tämän vuoden aikana. Google on jo aloittanut evästeiden poistamisen osalta käyttäjistä tammikuusta 2024 alkaen.

Evästeettömyyys tuo pinon muutoksia digimarkkinoinnin kenttään. Yksi näistä muutoksista on konversioseuranta Google Ads -kampanjoissa. Tähän asti Google on vahvasti suositellut optimoimaan kampanjat konversiodataan pohjautuen, jotta mainonnalla saadaan aikaan haluttuja toimenpiteitä verkkosivustolta. Nykyisen mallinen konversioseuranta ei kuitenkaan toimi evästeettömässä maailmassa. Mikä siis avuksi? Googlen tämänhetkinen ratkaisu on laajennetut konversiot.

Mitä laajennetut konversiot ovat?

Laajennetut konversiot ovat ensimmäisen osapuolen dataa hyödyntäviä konversiopisteitä, joita voidaan käyttää Google-mainonnan optimoimiseen ja mainonnan tulosten seurantaan. Laajennettu konversio tarvitsee toimiakseen käyttäjän sivustolle jättämän yhteystiedon, kuten puhelinnumeron tai sähköpostin. Käytännössä laajennettu konversio voi siis olla esimerkiksi yhteydenottolomake tai verkkokauppaostos.

Google hyödyntää tätä ensimmäisen osapuolen dataa tiivistämällä tiedon ja lähettämällä sen suojatusti Googlelle. Tämä data yhdistetään Googlen käyttäjistään keräämään dataan, ja täten tieto konversiosta kirjautuu mainosjärjestelmääsi.

Laajennettuja konversioita on kahta eri tyyppiä: verkkokonversiot ja liidikonversiot. Erona ylläkuvattuun verkkokonversioiden toimintaan, liidikonversioiden data säilötään CRM-järjestelmässä, josta mainostaja itse lataa tiivistetyn datan Googlen mainosjärjestelmään. Sen jälkeen Google yhdistää saapuneen liidin oikeaan mainokseen. Käytännössä tämän ratkaisun hyödyntäminen on astetta monimutkaisempaa, etenkin jos mainontaa ja CRM-järjestelmää käyttävät eri henkilöt organisaatiossa, tai mainonta on ulkoistettu kumppanille.

Miten laajennetut konversiot otetaan käyttöön?

Laajennetut konversiot voidaan ottaa käyttöön Google Tag Managerin avulla, sivustolle syötetyn Google tagin kautta tai Google Ads API:lla. Valitettavasti GA4:ään toteutettuja konversioita ei siis voida hyödyntää laajennettuina konversioina.

Varsinaiseen asennukseen liittyvät tekniset ohjeet löytyvät Googlelta itseltään.

Haasteet

Tähän mennessä Google on vahvasti painottanut konversioita ja konversiodatan määrää mainonnan hintatarjousstrategioissa ja optimoimisessa. Tästä syystä moni toimija, etenkin B2B-aloilla, on ottanut käyttöön kovien myyntiin johtavien konversioiden lisäksi myös pehmeämpiä konversioita, kuten tiedostolatauksia ja videon katseluita. Evästeettömyyden myötä nämä konversiot eivät toimi enää mainonnan optimoimiseen, sillä niistä ei saada kerättyä ensimmäisen osapuolen dataa käyttäjistä. Tämä tuo haasteita mainonnan toteuttamiseen, sillä ilman riittävää määrää dataa, konversio-optimointi ei toimi.

Usea toimija joutuu muutoksen myötä miettimään sivustonsa konversiot uusiksi siten, että sivustolta saadaan kerättyä mahdollisimman monen käyttäjän yhteystiedot mainontaa varten. Mikäli sivustolle ei saada tarpeeksi Googlelle kelpaavia konversiopisteitä, on toinen vaihtoehto tyytyä valitsemaan eri hintatarjousstrategia ja tavoite Google-mainonnalle. Tällöin pitää vain tyytyä siihen, että mainonnan suoraa vaikutusta liiketoiminnan tuloksiin on vaikeampi arvioida.

Tutustu GidiUpin palveluihin ja valjasta laajennetut konversiot käyttöösi!

Suvi Hyytinen

Digimarkkinoinnin asiantuntija

Suvi Hyytinen

Digimarkkinoinnin asiantuntija

Jaa artikkeli