Siirry sisältöön

Display-mainonta

GidiUp suunnittelee sinulle display-mainoskampanjan, joka tavoittaa oikean yleisön ja jättää vahvan muistijäljen.

Display-mainonta eli bannerimainonta on on yksi digitaalisen mainonnan vanhimmista muodoista. Sillä on vieläkin tärkeä rooli. Display-mainokset voivat olla kuvia, videoita tai animaatioita, jotka ohjaavat asiakkaat sivustollesi.

 • Display-mainoksilla pystyy tavoittamaan suuren osan internetin käyttäjistä.
 • Mainokset ovat visuaalisesti vetäviä, niillä on korkea huomioarvo ja ne jättävät vahvan muistijäljen.

Miten käytännössä toteutamme display-mainontaa?

Bannerimainontaa voi toteuttaa eri verkostojen ja järjestelmien avulla, joista yleisimpiä ovat Google Ads -mainosjärjestelmä sekä ohjelmallisen ostamisen alustat. Google Ads tarjoaa näkyvyyttä niin Googlen toimintaympäristöissä kuin laajalla joukolla Googlen yhteistyöverkostoon kuuluvia sivustoja ja mobiilisovelluksia. Ohjelmallisen ostamisen kautta bannerimainoksia voidaan hankkia suoraan mediatalojen hallinnoimista mainospaikoista.

Display-mainoksia on monen kokoisia ja näköisiä riippuen mainospaikasta. Yleisiä display-mainonnan muotoja ovat esimerkiksi mobiililaatikot, jotka täyttävät sovellusruudun tai verkkosivun mobiiliversion, sekä desktop paraati, joka hallitsee tietokoneen näytön yläosaa.

Esimerkkejä display-mainoksista

Google-järjestelmään display-mainosten syöttäminen on suhteellisen yksinkertaista. Tarvitaan vain oikeankokoisia kuvia, logoja ja laskeutumissivun osoite. Koska mainosjärjstelmään ei display-mainonnan osalta syötetä erillisiä lisätietoja, kuva-aineistojen laatuun tulee kiinnittää erityistä huomiota. Esimerkiksi CTA-kehotteet ja muut tekstit tulisi sisällyttää itse kuvaan. Google Ads -järjestelmässä display-mainontaa kohdennetaan, optimoidaan ja hallinnoidaan samoin kuin muita mainostyyppejä. Google Ads on maksuton järjestelmä, jossa maksat ainoastaan mainosklikkauksista.

Ohjelmallinen ostaminen sen sijaan on hieman monimutkaisempi ja maksullinen järjestelmä, joka vaatii hieman harjoittelua. Me GidiUpilla olemme asiantuntijoita tämän järjestelmän käytössä ja autamme myös pienemmällä budjetilla toimivia mainostajia hyödyntämään ohjelmallisen mainonnan mahdollisuudet. Lue lisää ohjelmallisen ostamisen eduista.

Molempien järjestelmien etuna on tarkka seuranta ja analytiikka. Mainonnan tuloksia voi tarkastella halutun ajanjakson ja toimenpiteen perusteella. Kerättyä tietoa voidaan myöhemmin hyödyntää mainonnan optimoinnissa ja jatkokehityksessä.

Näillä keinoilla kohdennamme display-mainontaa

Display-mainontaan on monipuolisesti erilaisia kohdennusvaihtoehtoja. Yksi yleinen tapa on kohdentaa mainoksia aiemmin sivustolla vierailleille käyttäjille (retargeting). Tällöin esimerkiksi verkkokaupassa käyneille käyttäjille näytetään myöhemmin verkkokaupan tuotemainoksia muilla sivustoilla.

Lisäksi kohdentamista voi tehdä esimerkiksi:

 • Google-hauissa käytetyillä avainsanoilla
 • Sijaintitiedoilla
 • Demograafisilla tiedoilla, kuten iällä ja sukupuolella
 • Kiinnostuksen kohteilla

Ohjelmallisen ostamisen avulla voi hyödyntää myös mediatalojen itse määrittelemiä kohdennusmahdollisuuksia, joiden data on yleensä hyvin tarkkaa ja paikkansapitävää.

Display-mainonta on tehokas väline bränditietoisuuden ja muistijäljen kasvattamiseen. Jos olet epävarma sopivasta järjestelmästä, kysy vinkkejä asiantuntijoiltamme!

GidiUpin jatkuvan digimarkkinoinnin prosessi

 • 1. Strateginen suunnittelu
  Aloitamme huolellisella digimarkkinoinnin strategisella suunnittelulla, joka sisältää muun muassa sisältöjen, kohderyhmien ja tavoitteiden määrittelyn yhdessä asiakkaan kanssa. Suunnittelu on tärkeä vaihe, jossa kaikille osapuolille selvennetään, mitä tehdään, miten ja miksi.
 • 2. Tavoitteet ja mittarit
  Suunnitelmassa määriteltyjen tavoitteiden asettamista varten määrittelemme ja toteutamme mittariston, jonka avulla tuloksia seurataan. Toteutamme tulosten sekä lyhyemmän että pidemmän aikavälin seurannan. Mittaristo ja tavoitteiden seuranta ei välttämättä perustu pelkästään digimarkkinoinnin lukuihin, vaan mukaan voidaan ottaa myös esimerkiksi asiakkaan liiketoiminnan lukuja CRM-järjestelmästä.
 • 3. Materiaalien suunnittelu & toteutus
  Suunnittelemme ja toteutamme digimarkkinoinnissa käytettävät luovat sisällöt. Toteutetut sisällöt muokataan mahdollisten asiakkaan kommenttien mukaisesti. Sopimuksesta riippuen materiaalien toteutuksen voi hoitaa myös asiakas itse.
 • 4. Suunnitelman toteutus
  Koostamme suunnitelman pohjalta muutokset tai mahdolliset uudet kampanjat valittuihin mainosjärjestelmiin, esimerkiksi Googlen ja Metan alustoille. Kun muutokset ovat valmiina, käynnistetään ne sovittuna ajankohtana.
 • 5. Säännöllinen ylläpito
  Asiakkuudesta vastaavalle asiantuntijalle on varattu tyypillisesti joka viikko sopimuksen mukainen määrä aikaa ylläpitotoimiin. Nämä toimet sisältävät mainonnan tulosten seuraamisen ja mainonnan optimointiin tähtäävien toimenpiteiden toteutuksen. Rutiinitoimien automatisoinnilla ja prioriteettilistojen avulla otamme kaiken irti sovituista työtunneista. Keskitymme toiminnassamme analysointiin ja laajempiin kehitystoimenpiteisiin.
 • 6. Työpalaveri & raportointi
  Pidämme vähintään kerran kuukaudessa työpalaverin asiakkaan kanssa, jonka yhteydessä raportoimme digimarkkinoinnin tulokset selkeän ja visuaalisen Looker Studio -raportin kautta. Käymme arvokasta dialogia asiakkaan kanssa ja haastamme häntä kertomaan yrityksen tilanteesta myös liiketoiminnan näkökulmasta. Palaverin yhteydessä käsittelemme myös muut ajankohtaiset asiakkuuteen liittyvät asiat.

Google Partner

Olemme Googlen sertifioima Partner-toimisto. Tämä tarkoittaa, että asiantuntijamme ovat Googlen tunnustamia ammattilaisia Google Ads -mainosjärjestelmän käytössä. Google Partneriksi pääseminen vaatii tarpeeksi suuren mainosbudjetin hallintaa, asiakkaiden liikevaihdon kasvattamista, vahvaa asiakashallintaa ja asiakasmäärän kasvattamista.

Display-mainonnan asiakkaitamme

Kiinnostuitko display-mainonnasta?

Jos kiinnostuit display-mainonnan mahdollisuuksista, ota yhteyttä, niin jutellaan lisää yrityksellesi sopivista ratkaisuista.

Miten haluat yhteydenoton?