Siirry sisältöön

Hakusana­mainonta

Suomessa tehdään päivittäin yli 30 miljoonaa Google-hakua. Ammattimainen hakusanamainonta avaa ovet uusille mahdollisuuksille verkkonäkyvyyden ja myynnin lisäämisessä. Se tuo yrityksesi palvelut ja tuotteet suoraan niiden eteen, jotka juuri nyt etsivät niitä.

Hakusanamainonta on reitti suoraan hakutulosten kärkeen. Se on Google-hakujen ohituskaista, joka tuo yrityksesi palvelut ja tuotteet suoraan potentiaalisten asiakkaiden silmien eteen orgaanisten hakutulosten yläpuolelle.

Hakusanamainonta toimii erinomaisesti yhdessä hakukoneoptimoinnin kanssa. Se tarjoaa nopeita tuloksia mutta myös pitkäkestoisia hyötyjä.

Kohdennettua mainontaa ja kustannustehokkuutta

Hakusanamainonnassa valitaan tarkasti ne hakusanat, joiden yhteydessä mainokset näkyvät. Tämä tarkoittaa, että mainokset näkyvät ainoastaan silloin, kun ne ovat relevantteja käyttäjälle. Lisäksi mainonnasta maksetaan vain, kun joku klikkaa mainosta. Klikkaushinta vaihtelee, mutta  päivittäinen budjetti voidaan määritellä etukäteen, joten kustannukset pysyvät hallinnassa. Tämä tekee hakusanamainonnasta kustannustehokkaan ratkaisun.

Hakusanamainonnan voima ei rajoitu vain nopeisiin tuloksiin. Se luo myös vakaan perustan pitkän aikavälin menestykselle. Laadukkaasti suunniteltuna se houkuttelee jatkuvasti potentiaalisia asiakkaita verkkosivustolle tai verkkokauppaan.

Mittaamista ja jatkuvaa kehittämistä

Hakusanamainonnan tehokkuutta voi seurata monipuolisten analytiikkatyökalujen avulla. Google tarjoaa työkaluja, joiden avulla voidaan tarkastella kampanjan suorituskykyä, kuten esimerkiksi näyttökertojen määrää ja klikkausprosenttia. Työkalujen avulla arvioidaan, mitkä hakusanat ja mainokset toimivat parhaiten, ja tehdään tältä pohjalta jatkuvia parannuksia kampanjoihin.

Hakusanamainonta sopii lähes kaikkiin tilanteisiin, joissa kysyntä tiettyihin tuotteisiin tai palveluihin on tunnistettavissa. Se on kustannustehokasta, helppoa toteuttaa ja tuottaa nopeita tuloksia, sillä se vastaa olemassa olevaan kysyntään.

GidiUpin jatkuvan digimarkkinoinnin prosessi

  • Aloitamme huolellisella digimarkkinoinnin strategisella suunnittelulla, joka sisältää muun muassa sisältöjen, kohderyhmien ja tavoitteiden määrittelyn yhdessä asiakkaan kanssa. Suunnittelu on tärkeä vaihe, jossa kaikille osapuolille selvennetään, mitä tehdään, miten ja miksi.
  • Suunnitelmassa määriteltyjen tavoitteiden asettamista varten määrittelemme ja toteutamme mittariston, jonka avulla tuloksia seurataan. Toteutamme tulosten sekä lyhyemmän että pidemmän aikavälin seurannan. Mittaristo ja tavoitteiden seuranta ei välttämättä perustu pelkästään digimarkkinoinnin lukuihin, vaan mukaan voidaan ottaa myös esimerkiksi asiakkaan liiketoiminnan lukuja CRM-järjestelmästä.
  • Suunnittelemme ja toteutamme digimarkkinoinnissa käytettävät luovat sisällöt. Toteutetut sisällöt muokataan mahdollisten asiakkaan kommenttien mukaisesti. Sopimuksesta riippuen materiaalien toteutuksen voi hoitaa myös asiakas itse.
  • Koostamme suunnitelman pohjalta muutokset tai mahdolliset uudet kampanjat valittuihin mainosjärjestelmiin, esimerkiksi Googlen ja Metan alustoille. Kun muutokset ovat valmiina, käynnistetään ne sovittuna ajankohtana.
  • Asiakkuudesta vastaavalle asiantuntijalle on varattu tyypillisesti joka viikko sopimuksen mukainen määrä aikaa ylläpitotoimiin. Nämä toimet sisältävät mainonnan tulosten seuraamisen ja mainonnan optimointiin tähtäävien toimenpiteiden toteutuksen. Rutiinitoimien automatisoinnilla ja prioriteettilistojen avulla otamme kaiken irti sovituista työtunneista. Keskitymme toiminnassamme analysointiin ja laajempiin kehitystoimenpiteisiin.
  • Pidämme vähintään kerran kuukaudessa työpalaverin asiakkaan kanssa, jonka yhteydessä raportoimme digimarkkinoinnin tulokset selkeän ja visuaalisen Looker Studio -raportin kautta. Käymme arvokasta dialogia asiakkaan kanssa ja haastamme häntä kertomaan yrityksen tilanteesta myös liiketoiminnan näkökulmasta. Palaverin yhteydessä käsittelemme myös muut ajankohtaiset asiakkuuteen liittyvät asiat.

Google Partner

GidiUp on Googlen sertifioima Partner-toimisto. Tämä tarkoittaa, että asiantuntijamme ovat Googlen tunnustamia ammattilaisia Google Ads -mainosjärjestelmän käytössä. Google Partneriksi pääseminen vaatii tarpeeksi suuren mainosbudjetin hallintaa, asiakkaiden liikevaihdon kasvattamista, vahvaa asiakashallintaa ja asiakasmäärän kasvattamista.

Hakukonemarkkinoinnin asiakkaitamme

Kysy lisää hakusanamainonnasta!

Hakusanamainonta avaa ovet uusille mahdollisuuksille verkkonäkyvyyden ja myynnin lisäämisessä. Jos haluat saada lisätietoja siitä, miten hakusanamainonta voisi hyödyttää yritystäsi, ota yhteyttä niin keskustellaan tarkemmin.

Miten haluat yhteydenoton?