Siirry sisältöön

Ohjelmallinen ostaminen

Ohjelmallinen ostaminen, eli programmatic buying, avaa ovet laajemmalle näkyvyydelle digitaalisissa medioissa. Se tarkoittaa medioiden mainospaikkojen hankkimista digitaalisten järjestelmien avulla. Tämä moderni ja keskitetty tapa tarjoaa tehokkaan keinon kasvattaa näkyvyyttäsi medioiden verkkosivuilla, sovelluksissa ja digitaalisessa ulkomainonnassa.

Ohjelmallinen ostaminen tukee monipuolisesti erilaisia mainosmuotoja, kuten bannerimainoksia, videomainoksia ja natiivimainoksia. Näiden perinteisten mainosmuotojen lisäksi ohjelmallisen ostamisen ulottuvilla ovat esimerkiksi netti-TV:n mainospaikat ja äänimainonta Spotifyssa .

Kuinka ohjelmallinen ostaminen tapahtuu käytännössä?

Ohjelmallinen ostaminen tapahtuu ostojärjestelmien (DSP) ja myyntijärjestelmien (SSP) avulla. Mediat listaavat myytävät mainospaikat myyntijärjestelmiinsä, ja mainostajat hankkivat mainospaikkoja ostojärjestelmien välityksellä.

Mainosten hankinta ja hinnoittelu toteutetaan pääsääntöisesti avoimen ja reaaliaikaisen huutokaupan (RTB) avulla. Lisäksi mainospaikkoja voi ostaa suoraan medioilta suljetuilla diileillä. Näissä tapauksissa ollaan suoraan yhteydessä mediaan ja sovitaan mainospaikkojen hankinnasta.

Me GidiUpilla hyödynnämme ohjelmalliseen ostamiseen pääasiassa Adform-ostojärjestelmää. Adform tarjoaa väylän kattavasti Suomen medioihin ja ohjelmallisen laajaan mainosmuotovalikoimaan. Tämän lisäksi käytämme tilannekohtaisesti myös muita ohjelmallisen ostamisen työkaluja.

Ohjelmallisen ostamisen edut Google Display -mainontaan verrattuna

Ohjelmallista ostamista verrataan usein Googlen mainosverkoston kautta toteutettavaan display-mainontaan. Näissä kahdessa mainostyypissä on merkittäviä eroja, joista suurin on järjestelmien käytettävyys.

Vaikka Google Display -mainontaa on suhteellisen helppo toteuttaa myös itse, ohjelmallisen ostamisen hyödyntäminen edellyttää hieman enemmän osaamista ja ymmärrystä järjestelmästä. Ohjelmallinen ostaminen kuitenkin avaa monia mahdollisuuksia.

Monipuolisempi valikoima mainosmuotoja

Ohjelmallisen ostamisen kautta on saatavilla monenlaisia mainosmuotoja:

 • Kuvamainokset
 • Animoidut HTML5-bannerit
 • Videomainokset
 • Natiivimainonta
 • Audiomainonta
 • Digitaalinen ulkomainonta

Tarkempi ja tehokkaampi kohdentaminen

Mainonnan kohdennusmahdollisuuksiin kuuluvat esimerkiksi verkkosivustolla vierailleille kohdentaminen tai mainonnan kohdentaminen tietyn sijainnin perusteella. Lisäksi eri mediat tarjoavat omia kohdennusmahdollisuuksiaan ja ensiluokkaista tietoa omasta kohdeyleisöstään. Tämä data on usein tarkempaa ja luotettavampaa kuin Googlen käyttäjäarviot.

Nopeampi ja vaivattomampi ostoprosessi

Ostojärjestelmät mahdollistavat mainospaikkojen hankinnan useilta eri medioilta samanaikaisesti. Tämä tehostaa ja helpottaa ostoprosessia merkittävästi verrattuna perinteiseen tapaan hankkia mediapaikkoja.

GidiUpin jatkuvan digimarkkinoinnin prosessi

 • Aloitamme huolellisella digimarkkinoinnin strategisella suunnittelulla, joka sisältää muun muassa sisältöjen, kohderyhmien ja tavoitteiden määrittelyn yhdessä asiakkaan kanssa. Suunnittelu on tärkeä vaihe, jossa kaikille osapuolille selvennetään, mitä tehdään, miten ja miksi.
 • Suunnitelmassa määriteltyjen tavoitteiden asettamista varten määrittelemme ja toteutamme mittariston, jonka avulla tuloksia seurataan. Toteutamme tulosten sekä lyhyemmän että pidemmän aikavälin seurannan. Mittaristo ja tavoitteiden seuranta ei välttämättä perustu pelkästään digimarkkinoinnin lukuihin, vaan mukaan voidaan ottaa myös esimerkiksi asiakkaan liiketoiminnan lukuja CRM-järjestelmästä.
 • Suunnittelemme ja toteutamme digimarkkinoinnissa käytettävät luovat sisällöt. Toteutetut sisällöt muokataan mahdollisten asiakkaan kommenttien mukaisesti. Sopimuksesta riippuen materiaalien toteutuksen voi hoitaa myös asiakas itse.
 • Koostamme suunnitelman pohjalta muutokset tai mahdolliset uudet kampanjat valittuihin mainosjärjestelmiin, esimerkiksi Googlen ja Metan alustoille. Kun muutokset ovat valmiina, käynnistetään ne sovittuna ajankohtana.
 • Asiakkuudesta vastaavalle asiantuntijalle on varattu tyypillisesti joka viikko sopimuksen mukainen määrä aikaa ylläpitotoimiin. Nämä toimet sisältävät mainonnan tulosten seuraamisen ja mainonnan optimointiin tähtäävien toimenpiteiden toteutuksen. Rutiinitoimien automatisoinnilla ja prioriteettilistojen avulla otamme kaiken irti sovituista työtunneista. Keskitymme toiminnassamme analysointiin ja laajempiin kehitystoimenpiteisiin.
 • Pidämme vähintään kerran kuukaudessa työpalaverin asiakkaan kanssa, jonka yhteydessä raportoimme digimarkkinoinnin tulokset selkeän ja visuaalisen Looker Studio -raportin kautta. Käymme arvokasta dialogia asiakkaan kanssa ja haastamme häntä kertomaan yrityksen tilanteesta myös liiketoiminnan näkökulmasta. Palaverin yhteydessä käsittelemme myös muut ajankohtaiset asiakkuuteen liittyvät asiat.

Asiakkaitamme

Kiinnostuitko?

Jos kiinnostuit ohjelmallisen ostamisen mahdollisuuksista, ota yhteyttä niin jutellaan lisää!

Miten haluat yhteydenoton?