Siirry sisältöön

Some­mainonta

Tilastokeskuksen ajantasaisen tiedon mukaan noin 70 % Suomen aikuisväestöstä käyttää sosiaalista mediaa. GidiUp hallitsee somemainonnan sataprosenttisesti. Löydämme sinulle juuri oikeat kanavat ja kohderyhmät.

Sosiaalinen media, tuttavallisemmin some, tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet mainontaan eri kanavilla, joilla kullakin on omat vahvuutensa ja sitoutuneet käyttäjäkuntansa. Vaikka Facebook ja Instagram ovat erityisen suosittuja, myös LinkedIn ja Pinterest soveltuvat erinomaisesti somemainontaan.

Esimerkkejä somemainoksista Instagramissa

Valitsemme sinulle toimialan ja projektin mukaan mainoskanavat, jotka sopivat parhaiten kohderyhmälle. Esimerkiksi yritysjohtajat tavoitetaan tehokkaasti LinkedInissä, kun taas sisustusharrastajat löydetään Instagramista tai Pinterestistä.

Me autamme esimerkiksi näiden sosiaalisen median kanavien mainonnassa:

Somemainonta palvelee monenlaisia mainonnan ja markkinoinnin tavoitteita. Sen avulla voidaan vahvistaa brändimielikuvaa, levittää tietoisuutta, kohdentaa mainontaa uudelleen verkkosivustolla vierailleille, kerätä potentiaalisia liidejä ja kasvattaa myyntiä. Tehokkaat kanavavalinnat ja tarkat kohdennukset ovat mahdollisia niin B2C- kuin B2B-asiakkaidenkin tavoittamiseen. Somemarkkinointi tarjoaa myös loistavan tavan edistää tapahtumien näkyvyyttä sekä rekrytoida uusia osaajia.

Tiedämme millainen sisältö aktivoi käyttäjiä

Sosiaalisen median mainonnassa visuaalinen sisältö on avainasemassa. Jokaisella somekanavalla kiinnostava ja käyttäjiä aktivoiva sisältö toimii parhaiten, ja useimmissa mainosmuodoissa visuaalisten elementtien, kuten kuvien ja videoiden, rooli korostuu. On tärkeää, että mainokset sulautuvat saumattomasti alustalle ja tarjoavat sisältöä, joka herättää kanavien selailijoiden mielenkiinnon.

Esimerkkejä Instagram-mainoksista, joissa on mukana äänestyspainike

Tunnemme kohderyhmäsi

Somemainonnan merkittävä etu on sen tarkka kohdennettavuus. Mainoksia voidaan kohdentaa demografisten tietojen, kiinnostusten kohteiden ja verkkokäyttäytymisen perusteella. Esimerkiksi koiranruokaa voidaan mainostaa suoraan koiranomistajille. Jokainen kanava tarjoaa omat yksilölliset vaihtoehdot kohdennukseen.

Sosiaalisessa mediassa vuorovaikutus kohderyhmän kanssa on aivan eri tasolla verrattuna perinteiseen mainontaan. Tämä tekee somemainonnasta erityisen tehokasta. Somessa tapahtuva vuorovaikutus voi rakentaa vahvoja asiakassuhteita, parantaa asiakasuskollisuutta ja vaikuttaa myönteisesti asiakaskokemukseen ostopolulla.

Sosiaalisessa mediassa maksetaan pääsääntöisesti mainosten klikkauksista tai näyttökerroista, ja hinta määräytyy huutokauppamenetelmällä eri mainostajien välillä. Tämä johtaa hintojen vaihteluun kanavittain, sesongeittain sekä toimialoittain. Huolellisesti ennakkoon suunnitellut ja asiantuntevasti toteutetut mainoskampanjat takaavat kuitenkin haluttujen tulosten saavuttamisen sovitun budjetin rajoissa.

GidiUpin jatkuvan digimarkkinoinnin prosessi

  • Aloitamme huolellisella digimarkkinoinnin strategisella suunnittelulla, joka sisältää muun muassa sisältöjen, kohderyhmien ja tavoitteiden määrittelyn yhdessä asiakkaan kanssa. Suunnittelu on tärkeä vaihe, jossa kaikille osapuolille selvennetään, mitä tehdään, miten ja miksi.
  • Suunnitelmassa määriteltyjen tavoitteiden asettamista varten määrittelemme ja toteutamme mittariston, jonka avulla tuloksia seurataan. Toteutamme tulosten sekä lyhyemmän että pidemmän aikavälin seurannan. Mittaristo ja tavoitteiden seuranta ei välttämättä perustu pelkästään digimarkkinoinnin lukuihin, vaan mukaan voidaan ottaa myös esimerkiksi asiakkaan liiketoiminnan lukuja CRM-järjestelmästä.
  • Suunnittelemme ja toteutamme digimarkkinoinnissa käytettävät luovat sisällöt. Toteutetut sisällöt muokataan mahdollisten asiakkaan kommenttien mukaisesti. Sopimuksesta riippuen materiaalien toteutuksen voi hoitaa myös asiakas itse.
  • Koostamme suunnitelman pohjalta muutokset tai mahdolliset uudet kampanjat valittuihin mainosjärjestelmiin, esimerkiksi Googlen ja Metan alustoille. Kun muutokset ovat valmiina, käynnistetään ne sovittuna ajankohtana.
  • Asiakkuudesta vastaavalle asiantuntijalle on varattu tyypillisesti joka viikko sopimuksen mukainen määrä aikaa ylläpitotoimiin. Nämä toimet sisältävät mainonnan tulosten seuraamisen ja mainonnan optimointiin tähtäävien toimenpiteiden toteutuksen. Rutiinitoimien automatisoinnilla ja prioriteettilistojen avulla otamme kaiken irti sovituista työtunneista. Keskitymme toiminnassamme analysointiin ja laajempiin kehitystoimenpiteisiin.
  • Pidämme vähintään kerran kuukaudessa työpalaverin asiakkaan kanssa, jonka yhteydessä raportoimme digimarkkinoinnin tulokset selkeän ja visuaalisen Looker Studio -raportin kautta. Käymme arvokasta dialogia asiakkaan kanssa ja haastamme häntä kertomaan yrityksen tilanteesta myös liiketoiminnan näkökulmasta. Palaverin yhteydessä käsittelemme myös muut ajankohtaiset asiakkuuteen liittyvät asiat.

Somemainonnan asiakkaitamme

Suoraan someen!

Me GidiUpilla olemme kokeneita somemainonnan asiantuntijoita, ja autamme mielellämme sinuakin oikeiden kanavien valinnassa ja onnistuneen mainonnan toteutuksessa. Ota yhteyttä, niin jutellaan sopivista ratkaisuista.

Miten haluat yhteydenoton?