Siirry sisältöön

Konversio-optimointi

Verkkosivusto toimii ja edistää liiketoimintaa, kun sivustolle saapuvat vierailijat suorittavat halutun toimenpiteen, kuten tekevät ostoksen verkkokaupassa. Kuinka voimme lisätä näiden suoritettujen toimenpiteiden lukumäärää? Ratkaisu piilee konversio-optimoinnissa.

Konversio-optimointi käsittää joukon toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on tehostaa verkkopalvelun suorituskykyä – eli saada suurempi osa sivuston vierailijoista suorittamaan haluttu toimenpide. Tavoitteena on saavuttaa parempia tuloksia nykyisillä resursseilla: ei lisäämällä vierailijoiden kokonaismäärää, vaan parantamalla vierailujen laatua ja poistamalla toimenpiteisiin liittyviä esteitä.

Näitä esteitä voivat olla esimerkiksi seuraavat tilanteet:

 • Käyttäjä ei ole vakuuttunut toimenpiteen tarpeellisuudesta.
 • Käyttäjä ei ymmärrä, mitä hänen tulisi tehdä.
 • Käyttäjälle on liian vaikeaa toteuttaa haluttu toimenpide sivustolla.
 • Käyttäjä ei uskalla toimia, koska hän ei luota sivustoon tai yritykseen.
 • Käyttäjä kokee saman toimenpiteen toteuttamisen helpommaksi ja mukavammaksi toisessa palvelussa.
 • Käyttäjä viivyttelee toimenpiteen kanssa, mikä lisää riskiä sille, että toimenpide jää kokonaan suorittamatta.

Näin toteutamme konversio-optimointia

Ennen konversio-optimoinnin aloittamista on ensiarvoisen tärkeää määritellä sekä tavoitteet että verkkosivuston nykytilanne. Nykytilanteen arvioinnissa avuksi tulee analytiikkatyökalujen keräämä data, joka tarjoaa perustan päätöksille. Toimenpiteiden vaikutusten arvioinnissa on myös olennaista huomioida, miten samanaikaisesti toteutetut digimarkkinoinnin toimenpiteet ovat vaikuttaneet konversioihin. Analytiikan on siis kattavasti kuvattava kaikki yrityksen verkkotoimintaan liittyvät aktiviteetit.

Konversio-optimoinnin toimenpiteet voivat olla joko pieniä yksittäisiä muutoksia tai laajempia kokonaisuuksia. Pienempien toimenpiteiden toteuttaminen peräkkäin helpottaa tunnistamaan, mitkä muutokset ovat tuottaneet parhaimman tuloksen. Konversio-optimoinnin vaikutuksia arvioidaan vertailemalla analytiikkadataa ennen ja jälkeen toimenpiteiden toteuttamisen.

Esimerkkejä konversio-optimoinnin toimenpiteistä:

 • Käyttäjäystävällisyyden parantaminen esittelemällä yrityksen toiminta ja palvelut selkeällä ja visuaalisesti houkuttelevalla tavalla.
 • Sivuston sisältöjen muokkaaminen tekstin osalta helpottaen relevantin tiedon löytymistä ja ymmärtämistä.
 • Käyttöliittymän parantaminen esimerkiksi painikkeiden paremmalla näkyvyydellä.
 • Käyttäjän ohjaaminen tehokkaammin sivustolla lisäämällä ohjaavia elementtejä ja tekstejä tai säätämällä niiden sijaintia.
 • Luotettavuuden lisääminen esimerkiksi sertifikaattien, tietoturvan korostamisen ja aitojen asiakasarvostelujen avulla.
 • Verkkokaupoissa maksutapojen ja toimitusvaihtoehtojen monipuolistaminen ostamisen esteiden vähentämiseksi.

A/B-testaus: viestien tehokkuuden vertailu

A/B-testauksessa verrataan kahden erilaisen toimenpiteen vaikutusta käyttäjien toimintaan verkkosivustolla. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että toinen puoli sivuston kävijöistä näkee version A ja toinen puoli version B. Testin perusteella paremmin suoriutuva version käyttöä ja kehitystä jatketaan, kun taas heikommin menestynyt versio hylätään.

Tällä tavoin voimme jatkuvasti seurata, millaisilla viesteillä ja toimenpiteillä saamme parhaan vastineen markkinointipanostuksille.

Luotettava testitulos edellyttää:

 • Selkeästi asetettuja, ennalta määriteltyjä tavoitteita, joiden toteutumista testissä arvioidaan.
 • Riittävää kävijämäärää verkkosivustolla, jotta tulokset ovat luotettavia.

Asiakkaitamme

Kiinnostuitko konversio-optimoinnista?

Mikäli konversio-optimointi kuulostaa oikealta ratkaisulta yrityksesi tilanteeseen, ota yhteyttä niin keskustellaan tarkemmin sinulle sopivista kehitystoimenpiteistä.

Miten haluat yhteydenoton?