Retainer-mallilla joustavuutta digimarkkinointiin

Yrityksen markkinointistrategian on oltava ketterä ja valmis reagoimaan nopeasti muuttuviin tilanteisiin.Työn sujuvuuden kannalta retainer-malli sopii monikanavaisen digimarkkinoinnin laskutukseen usein parhaiten. Tässä artikkelissa esittelemme retainer-mallin hyötyjä ja arvioimme sen tomivuudelle reunaehtoja digimarkkinointikumppanuudessa.

Mikä on retainer-malli ja miksi se kannattaa?

Retainer-malli on sopimus, jossa asiakas maksaa kuukausittaisen summan kumppanilleen sovituista toimenpiteistä. Malli mahdollistaa töiden dynaamisuuden sopimuksen puitteissa eli työt voivat jakautua eri kuukausina eri asioihin. Tämä malli tarjoaa useita etuja niin asiakkaalle kuin toimistollekin.

  • Se mahdollistaa ennakoitavat kustannukset ja budjetoinnin, mikä helpottaa markkinointibudjetin hallintaa. Asiakas maksaa kuukaudessa aina saman summan, eikä laskutuksessa synny yllätyksiä.
  • Lisäksi retainer-malli mahdollistaa tärkeimmille toimenpiteille riittävästi aikaa, joka osaltaan tuo joustavuutta monikanavaisen markkinoinnin tekemiseen.

Monikanavaisen strategian hallinta

Tyypillisesti digimarkkinointia tehdään useassa eri kanavassa. Yksittäinen yritys saattaa tehdä kumppaninsa kanssa mainontaa esimerkiksi Googlen hakusanamainonnassa, display-mainonnassa useissa verkostoissa, Facebookissa, Instagramissa ja LinkedInissa. Näiden lisäksi sopimukseen voi kuulua vaikka sivuston analytiikan ja hakukoneoptimoinnin työt. Retainer-malli mahdollistaa resurssien tehokkaan jakamisen eri kanavien välillä ja varmistaa, että jokainen kanava saa tarvitsemansa huomion ja panostuksen. Joinakin viikkoina esimerkiksi hakukoneoptimointi ei vaadi toimenpiteitä, mutta Googlen hakusanamainontaan halutaan laajentaa uusia mainosryhmiä, joten tekeminen keskitetään kyseiseen kanavaan. Jotta jokainen kanava tulee kuitenkin huomioitua, vaatii toiminta systemaattisuutta, selkeää raportointia ja keskustelua asiakkaan ja kumppanin kanssa.

Joustavuus ja reagointikyky

Yksi retainer-mallin suurimmista eduista on sen joustavuus. Asiakkaana voit helposti muuttaa prioriteetteja ja pyytää apua esimerkiksi ajankohtaisen markkinointikampanjan kanssa ilman, että tästä pitäisi tehdä kokonaan uutta projektia. Kun tekemistä ei sidota viikkotasolla identtisiin toimenpiteisiin, syntyy todennäköisesti myös ideoita nopeasti muuttuviin tilanteisiin ja näihin voidaan reagoida matalammalla kynnyksellä.

Kohti kestävää menestystä

Retainer-malli kannustaa pitkäaikaiseen yhteistyöhön, mikä puolestaan edistää markkinoinnin pitkäaikaista menestystä. Kun toimisto ja asiakas työskentelevät yhdessä pitkällä tähtäimellä, saavutetaan syvällinen ymmärrys yrityksen tarpeista ja tavoitteista. Tämä mahdollistaa entistä tehokkaamman markkinoinnin suunnittelun ja toteutuksen, mikä puolestaan johtaa parempiin tuloksiin ja liiketoiminnan kasvuun.

Reunaehdot retainer-mallille

  • Retainer-malli toimii parhaiten silloin, kun markkinointiviestintä on kumppanin kanssa monikanavaista. Yksittäisen kanavan osalta laskutusmalli on helppo sitoa jatkuvasti samoihin toimenpiteisiin, mutta kanavavalikoiman kasvaessa kustannustehokkainta on priorisoida tekemistä sovitun kuukausittaisen työmäärän sisällä.
  • Onnistunut malli vaatii avoimuutta ja hiottuja käytänteitä. Työskentelyn ja toimenpiteiden raportoinnin tulee olla systemaattisia, jotta kaikki kanavat saavat riittävästi huomiota ja tekeminen osataan keskittää liiketoiminnan kannalta kulloinkin tärkeimpiin asioihin.
  • Kuukausittaisen yhteistyön tulee olla riittävän laajaa. Retainer-malli on vaikea rakentaa erittäin pienelle kuukausittaiselle työmäärälle, jotta sovittu työaika riittää laadukkaaseen monikanavaiseen ylläpitoon ja kehittämiseen. Silti sitä voidaan ketterästi hyödyntää pienemmissäkin yrityksissä.

Win-win

Retainer-malli tarjoaa tehokkaan, joustavan ja ennustettavan ratkaisun monikanavaisen digimarkkinoinnin hallintaan. Se mahdollistaa resurssien tehokkaan jakamisen eri kanavien välillä, reagoinnin nopeasti muuttuviin tilanteisiin ja pitkäaikaisen menestyksen takaamisen. Onnistunut retainer-malli on todellinen win-win, sillä sekä asiakas että toimisto hyötyvät sen tuomasta tehokkaasta joustosta valtavasti.

Simo Räsänen

Toimitusjohtaja

Toimisiko teille retainer-malli digimarkkinoinnin kumppanuuteen tai oletteko kilpailuttamassa digimarkkinointitoimistoa? Soita tai laita viestiä!

+358 400 304 558
simo.rasanen@gidiup.fi

Simo Räsänen

Toimitusjohtaja

+358 400 304 558
simo.rasanen@gidiup.fi